Informacje o nas

avi-foto

Nasza Firma od wielu lat specjalizuje się w elektrycznych systemach grzewczych. Atutem naszego przedsiębiorstwa jest wieloletnie doświadczenie, dynamika rozwoju oraz zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb i wymagań. Firma niezmiennie rozwija się i dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Realizujemy zarówno zamówienia indywidualne, hurtowe jak też duże inwestycje, uczestniczymy w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, poszerzając swoje kwalifikacje.

Polska Grupa Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 16. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod KRS 0000201725, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zakładowym w wysokości 130 000 zł, NIP: 9820317195, Regon: 473242923, Nr konta bankowego: Bank PKO BP / Łodź PL 35 1440 1231 0000 0000 0316 7895

Polska Grupa Grzewcza sp. z o.o. jest oficjalnym autoryzowanym dystrybutorem wielu znanych producentów takich jak: Nexans Norwegia, Ebeco Szwecja, Dimplex Niemcy, Eberle, Atlantic, OJ Electronic . Ściśle współpracujemy z firmą Thermoval Polska.