Sposoby i cena dostawy

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki".
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.
 5. Darmowa wysyłka przysługuje klientowi przy płatności z góry jeżeli wartość zakupów przekroczyła 150 zł.
 6. Dramowa wysyłka nie obejmuje przesyłek:
   • któych wartość koszyka nie przekroczyła 150 zł
   • przesyłek pobraniowych (w tym wypadku do zamówienia należy doliczyć następującą kwotę do zamówienia: DHL - 21,99, GLS - 17,99 zł, paczkomaty InPost - 9 zł w przypadku niewielkich przesyłek) 
   • wielkogabarytowych takich jak: piece akumulacyjne, kominki elektryczne i duże kurtyny powietrzne,  w takim wypadku do przesyłki należy doliczyć koszty wysyłki paletowej (100 zł przy płatności z góry, 120 zł przy płatności pobraniowej)
 7. W celu potwierdzenia zamówienia skontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub mailowo.
 8. Wszystkie zamówienia będą realizowane tak szybko jak to możliwe w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W sytuacjach szczególnych termin wysyłki może zostać wydłużony. W takich przypadkach skontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia za jego zgodą innego terminu dostawy. 
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w dni robocze (powszednie) w godz. 8.00 – 16.00.
 10. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmującą przedmiot Zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.