Zabezpieczenie rur wodnych przed mrozem

Rurociągi wodne znajdujące się poza budynkami lub w pomieszczeniach nieogrzewanych narażone są na wychłodzenie a nawet zamarznięcie. Może to spowodować poważne uszkodzenia instalacji, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Kable grzejne w znakomity sposób zabezpieczają wszelkiego rodzaju instalacje wodne przed skutkami niskich temperatur (mrozu).

Mogą być montowane  na zewnątrz jak i wewnątrz zabezpieczanej instalacji zarówno na rurociągach naziemnych jak i podziemnych.

Montaż kabla grzejnego na rurze może być wykonana na klika sposobów. Kabel układamy wzdłuż rury, spiralnie, lub w postaci pętli w taki sposób aby bezpośrednio przylegał do rury. Dla zabezpieczenia kabla grzejnego oraz poprawienia przewodnictwa ciepła zalecamy przyklejenie go na całej długości samoprzylepną taśmą aluminiową.

Dzięki zastosowaniu regulatorów z czujnikami temperatury system zabezpieczający rury wodne przed zamarznięciem działa bezobsługowo. Automatycznie załącza i wyłącza pracę kabli grzejnych w przypadku spadku temperatury, ograniczając w znacznym stopniu zużycie energii elektrycznej.

Moc kabli grzewczych dobierana jest indywidualnie i zależy od średnicy rurociągu, izolacji oraz temperatury otoczenia.

Dla małych przydomowych instalacji wodnych narażonych ma zamarzanie (np: poidła dla zwierząt ) idealnym rozwiązaniem są gotowe zestawy kabli grzejnych samoregulujących fabrycznie połączonych z przewodem zasilającym zakończonym wtyczką